Denuncia la Islamofòbia!

PER QUÈ ÉS IMPORTANT DENUNCIAR QUALSEVOL INCIDENT D’ISLAMOFÒBIA?

Segons l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA), entre el 60% i el 90% de les víctimes de delictes motivats per sentiments d’odi no denuncien el seu cas. Un factor important d’aquesta manca de denúncia és la tradicional creença de la poca receptibilitat i de vegades fins a hostilitat per part de les forces de seguretat que fan que el nombre de denúncies formals sigui mínim.

Amb l’aprovació recent del “Protocol d’Actuació de les Forces de Seguretat davant Delictes d’Odi i conductes que vulneren les normes legals sobre Discriminació” i la realització d’un Informe Anual sobre Delictes d’Odi per part del Ministeri de l’interior, ha augmentat la conscienciació i la formació de les forces de seguretat en la gestió de la diversitat sexual i dels delictes d’odi.

Segons l’Informe Anual sobre Delictes d’Odi (recull els delictes, faltes i infraccions administratives que tenen com a víctimes a persones discriminades per la seva orientació sexual, raça o per tenir algun tipus de discapacitat, entre altres causes) realitzat pel Ministeri de l’Interior s’han registrat a Espanya durant 2013 un 1.172 delictes d’odi, dels quals més d’una quarta part (452, el 25’23%) es corresponen a delictes per homofòbia i transfòbia.

Cal que coneguem la quantitat, el tipus i l’abast dels incidents d’Islamofòbia. Això ens assenyalarà quines zones són les problemàtiques i ens ajudarà a millorar la resposta davant els incidents d’Islamofòbia.

Cal canviar la tendència actual i denunciar tots els incidents d’Islamofòbia, fins i tot aquells que no semblin greus. Perquè DENÚNCIES TU, ens beneficiem TOTHOM.