Delictes d’odi i discriminació

El Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) del cos de Mossos d’Esquadra proporciona una atenció personalitzada i assessorament als col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat. Contacteu amb la policia encara que no estigueu segurs si l’acte en el que us heu vist o pugueu estar involucrat pot estar relacionat amb un delicte d’odi. Denunciar aquests delictes, permetrà i ajudarà a prevenir i evitar que aquests incidents puguin tornar a repetir-se.

  • Atenció personalitzada. Mantenim una relació constant amb els col·lectius més vulnerables per tal de crear un clima de confiança mútua i oferir-vos una atenció personalitzada. Aquesta feina la duem a terme des de les Oficines de Relacions amb la comunitat de cadascuna de les comissaries de la PG-ME.
  • Atenció integral a les víctimes. A més de la prevenció, la detecció i el seguiment del cas, vetllem perquè la víctima estigui informada i atesa, i conegui la xarxa de recursos existents en funció de les seves necessitats i del territori on es troba.
  • Dubtes i orientació. Escriviu a mossos.delictes.odi@gencat.cat, la bústia específica i especialitzada per resoldre dubtes i que ofereix orientació davant una denúncia, tot garantint la confidencialitat de l’interlocutor.