Que és?

Entenem la islamofòbia com una amalgama difusa de racisme culturalista, morofòbia, xenofòbia i de vegades religiofòbia que es tradueix en una actitud d’hostilitat envers l’islam i per extensió als musulmans o aquelles persones que ho semblen, i que es fonamenta en la imatge que es te de l’islam com:

 1. una amenaça per al “nostre” benestar
 2. una amenaça per a la “nostra” supervivència
 3. o simplement com el “nostre” enemic

Cal assenyalar però, que la islamofòbia ja havia estat definida per l’ONG britànica Runnymede Trust en una obra considerada de referència sobre el tema. Segons aquesta definició clàssica, vuit són les característiques que denoten la islamofòbia:

 1. La creença que l’islam és un bloc monolític, estàtic i refractari al canvi.
 2. La creença que l’islam és radicalment diferent d’altres religions i cultures, amb les que no comparteix valors i / o influències.
 3. La consideració que l’islam és inferior a la cultura occidental: primitiu, irracional, bàrbar i sexista.
 4. La idea que l’islam és, per se, violent i hostil, propens al racisme i al xoc de civilitzacions.
 5. La idea que en l’islam la ideologia política i la religió estan íntimament units.
 6. El rebuig global a les crítiques a Occident formulades des d’àmbits musulmans.
 7. La justificació de pràctiques discriminatòries i excloents cap als musulmans.
 8. La consideració d’aquesta hostilitat cap als musulmans com una cosa natural i habitual.