Objectius i finalitats

Els fins de Musulmans contra la Islamofobia són:

 1. La defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans catalans i residents a Catalunya que per motiu de la seva religió, o cultura, musulmana els vegin conculcats.
 2. Fomentar l’apoderament dels ciutadans catalans i residents a Catalunya de religió, o cultura, musulmana.
 3. Fomentar l’activisme social i polític per la normalització del fet musulmà en la societat

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Assessorament jurídic.
 2. Defensa jurídica, dels socis i de tots els musulmans que vegin conculcats els seus drets civils i polítics
 3. Exercici de l’acció popular i de denuncia davant la policia, fiscalies, jutjats i qualsevol altre autoritat competent per jutjar i/o resoldre delictes o faltes administratives relacionades amb els delictes d’odi i discriminació.
 4. Assessorament psicològic i acompanyament a la víctima en el procés de denuncia
 5. Intervenció davant de les autoritats governamentals, judicials, administratives, i parlamentaries, en defensa dels drets civils i polítics dels musulmans.
 6. Campanyes, per mitjà d´actuacions directes o davant dels mitjans de comunicació, en defensa dels drets civils i polítics dels musulmans.
 7. Campanyes, per mitjà d´actuacions directes o davant dels mitjans de comunicació, contra la Islamofòbia.
 8. Activitats de foment de la participació mitjançant formació, sensibilització i d’altres, per assolir una visibilització positiva de la comunitat musulmana en la resolució dels problemes que els afecten i que afecten al conjunt de la ciutadanía.