Declaración conjunta de la sociedad civil contra la propuesta de Directiva UE contra el terrorismo

Diferents entitats de la societat civil compromeses amb la defensa dels drets humans han fet publica una declaració conjunta amb motiu de la proposta que ha fet la comissió per la nova directiva antiterrorista, ja que amb el redactat proposat, queda oberta la porta a la vulneració de drets humans i d’actuacions dels estats en funció del perfil ètnic. (veure http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/2016_joint_statement_ct_and_hr_final.pdf) DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA SOCIEDAD CIVIL … Seguir leyendo Declaración conjunta de la sociedad civil contra la propuesta de Directiva UE contra el terrorismo