Escalada i cicle de l’odi

Els delictes d’odi continuen i s’intensifiquen si no s’aturen. Són generalment part d’una pauta de conducta en augment, començant per incidents per prejudici no delictius que, si no s’enfronten, finalment es converteixen en delictes d’odi. Tal com s’ha vist en l’últim segle, els delictes d’odi poden escalar en assassinats massius i fins i tot genocidi.

Quan els delictes, d’odi no són investigats i processats a fons, això pot enviar un senyal de que els autors són lliures de continuar les seves activitats, el que pot encoratjar altres a cometre delictes similars. La impunitat dels autors dels delictes d’odi contribueix a l’augment dels nivells de violència. En el pitjor dels casos, els delictes d’odi poden causar atacs de represàlia per part dels grups de víctimes, creant una espiral de violència. Els patrons dels delictes d’odi violents poden ser un indicador important de les fissures en la societat, i proporcionar una alerta primerenca que les societats estan donant batzegades en el conflicte social o ètnic.

Els delictes d’odi afecten un cercle molt més ampli de persones que la delinqüència comuna, i tenen el potencial de causar divisió social i disturbis civils. En crear o emfatitzar les tensions socials existents, aquests delictes poden tenir l’efecte de causar divisió entre el grup de les víctimes i la societat en general. Els delictes d’odi poden exacerbar les tensions existents entre grups, i tenir un paper en els disturbis interètnics o socials. En els conflictes interns, els delictes d’odi difosos en general acompanyen a la fase d’escalada. En situacions en què les relacions entre els grups ètnics, nacionals o religiosos són ja sensibles, els delictes d’odi poden tenir un impacte explosiu.

Si el funcionariat públic -en particular, la policials no responen amb fermesa i rapidesa als delictes d’odi, això pot tenir greus conseqüències que van més enllà de les comunitats seleccionades o fins i tot les fronteres nacionals:

• Les comunitats objectiu poden perdre la confiança en la policia i el govern;
• Alguns membres de les comunitats seleccionades poden decidir prendre represàlies, amb la participació al seu torn en activitats delictives;
• La represàlia pot provocar nous disturbis civils que poden augmentar el nombre d’individus perjudicats i augmentar danys a la propietat;
• Els delictes d’odi poden derivar en un conflicte ètnic significatiu o en en el genocidi.