Manifest i carta oberta als partits polítics en relació a la campanya islamòfoba de VOX.

CAT

Les tres federacions representatives de les Comunitats Islàmiques de Catalunya: Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), la Federació del Consell Islàmic de Catalunya (FCIC), la Federació Islàmica de Catalunya (FIC) i l’entitat Musulmans contra la Islamofòbia (MCI) hem condemnat amb la més gran determinació la campanya política islamòfoba etiquetada com a “#StopIslamización de Catalunya” que el partit polític Vox ha emprat per a guanyar escons a les eleccions autonòmiques catalanes del 14F. Així doncs, fent l’ús democràtic dels instruments que ens ofereix l’estat de dret, vàrem presentar el 2 de febrer, davant la fiscalia coordinadora de delictes d’odi de Catalunya, la oportuna denuncia per presumpte delicte d’odi contra el partit Vox, en relació a l’esmentada campanya.

Considerem que una campanya política basada en la estigmatització d’una minoria i dels seus drets culturals i religiosos com és el fet d’associar musulmans, l’ensenyament religiós islàmic a l’escola pública i el terrorisme, atempta no només contra la convivència i la bona entesa entre veïns i veïnes, sinó que atempta també contra el marc comú de llibertats religioses i de drets culturals d’una part important de la ciutadania, ja que aquestes llibertats i drets van sempre presidits pel principi d’igualtat.

Malgrat, la nostra determinació sincera per contribuir a la convivència amb els més alts estàndards democràtics, de manera pacífica i respectuosa amb les lleis, i les diferències ideològiques, veiem com la resposta de la resta de partits polítics no ha estat a l’alçada de les circumstàncies. Com deia el doctor Martin Luther King, “al final no recordem les paraules dels nostres enemics, sinó els silencis dels nostres amics”.

Associar l’Islam, l’ensenyament de la religió islàmica a l’escola pública i els musulmans amb el terrorisme com estratègia de recerca de vots, es un acte menyspreable que té com a objectiu, alimentar el racisme, l’odi i la desconfiança envers als musulmans. És un escarni a la religió i una falta de respecte al sentiment confessional de molts ciutadans d’aquest país.

Per altra banda el silenci eixordador que s’ha produït en els debats especialment els televisats, des de la resta de partits polítics, en relació aquestes qüestions, ens preocupa molt. Veiem, amb preocupació, com per raons d’agenda política no hi ha un compromís ferm, per part dels partits que concorren en aquestes eleccions de lluitar contra tota mena de discriminació, inclús en el cas d’aquells drets, els religiosos, que tan contestats estan avui en el debat polític.

Per la qual cosa des de les tres Federacions musulmanes de Catalunya i la societat civil musulmana catalana, fem una crida a tots el partits polítics per a respectar els principis de la llibertat religiosa i de consciència, per no fer un ús partidista dels sentiments religiosos dels musulmans d’aquest país, perquè tan greu es esgarrapar vots com fa Vox fent servir la por i l’odi contra els musulmans, com atreure el vot musulmà fent valer la por i el desemparament davant aquests atacs. Els musulmans som ciutadans de ple dret i ens mereixem ser tractats amb respecte i amb consideració en relació a les nostres demandes legals i legítimes. Així doncs, fem una crida a tots els que creiem en la justícia, en la democràcia de qualitat basada en el diàleg i la bona entesa, en la pau i la solidaritat, a estar més units per continuar treballant pel bé comú del nostre país, rebutjant l’odi i tot tipus de racismes, xenofòbies  i d’islamofòbies, vinguin d’on vinguin.

Cargador Cargando…
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

CAST

Las tres federaciones representativas de las Comunidades Islámicas de Cataluña: Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), la Federación del Consejo Islámico de Cataluña (FCIC), la Federación Islámica de Cataluña (FIC) y la entidad Musulmanes contra la Islamofobia (MCI) hemos condenado con la más grande determinación la campaña política islamòfoba etiquetada como “#StopIslamización de Cataluña” que el partido político Vox ha empleado para ganar escaños a las elecciones autonómicas catalanas del 14F. Así pues, haciendo el uso democrático de los instrumentos que nos ofrece el estado de derecho, presentamos el 2 de febrero, ante la fiscalía coordinadora de delitos de odio de Cataluña, la oportuna denuncia por presunto delito de odio contra el partido Vox, en relación a la mencionada campaña.

Consideramos que una campaña política basada en la estigmatización de una minoría y de sus derechos culturales y religiosos como es el hecho de asociar musulmanes, la enseñanza religiosa islámica en la escuela pública y el terrorismo, atenta no solo contra la convivencia y el buen entendimiento entre vecinos y vecinas, sino que atenta también contra el marco común de libertades religiosas y de derechos culturales de una parte importante de la ciudadanía, puesto que estas libertades y derechos van siempre presididos por el principio de igualdad.

A pesar de, nuestra determinación sincera para contribuir a la convivencia con los más altos estándares democráticos, de manera pacífica y respetuosa con las leyes, y las diferencias ideológicas, vemos como la respuesta del resto de partidos políticos no ha estado a la altura de las circunstancias. Cómo decía el doctor Martin Luther King, “al final no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino los silencios de nuestros amigos”.

Asociar el Islam, la enseñanza de la religión islámica en la escuela pública y los musulmanes con el terrorismo como estrategia de investigación de votos, se un acto despreciable que tiene como objetivo, alimentar el racismo, el odio y la desconfianza hacia a los musulmanes. Es un escarnio a la religión y una falta de respecto al sentimiento confesional de muchos ciudadanos de este país.

Por otro lado el silencio atronador que se ha producido en los debates especialmente los televisados, desde el resto de partidos políticos, en relación estas cuestiones, nos preocupa mucho. Vemos, con preocupación, como por razones de agenda política no hay un compromiso firme, por parte de los partidos que concurren en estas elecciones de luchar contra todo tipo de discriminación, incluso en el caso de aquellos derechos, los religiosos, que tan contestados están hoy en el debate político.

Por lo cual desde las tres Federaciones musulmanas de Cataluña y la sociedad civil musulmana catalana, hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para que se respeten los principios de la libertad religiosa y de conciencia, para no hacer un uso partidista de los sentimientos religiosos de los musulmanes de este país, porque tan grave se arañar votos como hace Vox usando el miedo y el odio contra los musulmanes, como atraer el voto musulmán haciendo valer el miedo y el desamparo ante estos ataques. Los musulmanes somos ciudadanos de pleno derecho y nos merecemos ser tratados con respeto y con consideración en relación a nuestras demandas legales y legítimas. Así pues, hacemos un llamamiento a todos los que creemos en la justicia, en la democracia de calidad basada en el diálogo y el buen entendimiento, en la paz y la solidaridad, a estar más unidos para continuar trabajando por el bien común de nuestro país, rechazando el odio y todo tipo de racismos, xenofobias y de islamofobias, vengan de donde vengan.