Nota de premsa sobre la denuncia efectuada contra el partit polític VOX arran de la campanya islamòfoba “#StopIslamitzación” en el marc de les eleccions autonòmiques catalanes del 14 de febrer.

CATALÀ

Volem posar en coneixement de la opinió pública que les tres federacions representatives de les Comunitats Islàmiques de Catalunya FIC (Federació Islàmica de Catalunya), UCIDCAT (Unió de Comunitats Islàmiques a Catalunya) i FCIC (Federació Consell Islàmic de Catalunya), juntament amb la organització de defensa de drets civils Musulmans contra la Islamofòbia hem presentat aquest dimarts 2 de febrer, davant la fiscalia coordinadora de delictes d’odi de Catalunya, una denuncia per presumpte delicte d’odi contra la comunitat musulmana a Catalunya, per motiu de la campanya iniciada pel partit VOX, el 27 de gener a les seves xarxes socials amb l’etiqueta “#stopislamización”.

Aquest atac a la convivència efectuat únicament per esgarrapar “els vots de la por al veí” s’ha de considerar primerament un acte menyspreable atès que atempta contra la tranquil·litat i la bona entesa que hi ha i ha d’haver entre la riquesa i diversitat de veïns i veïnes de Catalunya, i alhora un abús i un atemptat contra les institucions i  la qualitat democràtica del nostre país, ates que s’han retorçat els límits de la llibertat d’expressió i les llibertats polítiques per aconseguir poder polític a costa de generar por, odi i estigmatitzar a una part dels veïns i veïnes de Catalunya.

És per aquesta raó que les organitzacions amunt esmentades hem presentat aquesta denuncia amb la intenció ferma de fer front com a part implicada i mitjançant els instruments que ofereix l’estat de dret, a la desraó d’un partit i una campanya política basada en la por, l’odi i la estigmatització de part de la ciutadania. Fet que cap institució europea que es consideri democràtica i que aspiri als màxims ideals d’igualtat i justícia social, hauria d’acceptar com a vàlid per a construir les nostres societats del futur.

Per això hem iniciat aquest acció conjunta contra la desraó política i amb una petició clara a la fiscalia de delictes d’odi de que investigui tots els fets relacionats amb aquesta campanya difamatòria envers les persones musulmanes que convivim, contribuïm i ajudem junt amb tota la ciutadania a construir un futur comú millor per al nostre país, amb la plena confiança en que l’estat de dret reconduirà tan greus e irresponsables fets.

 Catalunya, 2 de febrer de 2.021.

Nota de prensa sobre la denuncia efectuada contra el partido político VOX raíz de la campaña islamófoba “#StopIslamización” en el marco de las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero.

CASTELLANO

Queremos poner en conocimiento de la opinión pública que las tres federaciones representativas de las Comunidades Islámicas de Cataluña FIC (Federación Islámica de Cataluña), UCIDCAT (Unión de Comunidades Islámicas en España) y FCIC (Federación Consejo Islámico de Cataluña), junto con la organización de defensa de derechos civiles Musulmanes contra la Islamofobia hemos presentado este martes 2 de febrero, ante la fiscalía coordinadora de delitos de odio de Cataluña, una denuncia por presunto delito de odio contra la comunidad musulmana en Cataluña, por motivo de la campaña iniciada por el partido VOX, el 27 de enero en sus redes sociales con la etiqueta ” # stopislamización “.

Este ataque a la convivencia efectuado únicamente para arañar “los votos del miedo al vecino” debe considerarse primeramente un acto despreciable dado que atenta contra la tranquilidad y el buen entendimiento que hay y debe haber entre la riqueza y diversidad de vecinos y vecinas de Cataluña, y a la vez un abuso y un atentado contra las instituciones y la calidad democrática de nuestro país, dado que se han retorcido los límites de la libertad de expresión y las libertades políticas para conseguir poder político a costa de generar miedo, odio y estigmatizar a una parte de los vecinos y vecinas de Cataluña.

Es por esta razón que las organizaciones arriba mencionadas hemos presentado esta denuncia con la intención firme de hacer frente como parte implicada y mediante los instrumentos que ofrece el estado de derecho, a la sinrazón de un partido y una campaña política basada en la miedo, el odio y la estigmatización de parte de la ciudadanía. Hecho que ninguna institución europea que se considere democrática y que aspire a los máximos ideales de igualdad y justicia social, debería aceptar como válido para construir nuestras sociedades del futuro.

Por eso hemos iniciado este acción conjunta contra la sinrazón política y con una petición clara a la fiscalía de delitos de odio de que investigue todos los hechos relacionados con esta campaña difamatoria hacia las personas musulmanas que convivimos, contribuimos y ayudamos junto con toda la ciudadanía a construir un futuro común mejor para nuestro país, con la plena confianza en que el estado de derecho reconducirá tan graves e irresponsables hechos.

 Cataluña, 2 de febrero de 2.021.

Cargador Cargando…
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña